Engelska Swedish

Att vara kund hos oss ska vara enkelt

Den moderna rekryteringsbyrån

Newton Rekrytering är nästa generations rekryteringsbyrå eftersom vi tillämpar ett modernt arbetssätt. Vår drivkraft ligger i att utmana och inspirera, samtidigt som vi vill bidra till en hållbar rekryteringsmodell med stort engagemang, moderna system och korta ledtider.

Fokus på två branscher

Genom vårt moderbolag Newton är vi väletablerade inom fastighetsbranschen, samhällsbyggnadssektorn och stora delar av IT-branschen. Vår kunskap inom dessa branscher är såväl djup som bred.

Mer än rekrytering

Newton Rekrytering erbjuder ett flertal tjänster, däribland rekrytering, interimslösningar och konsulttjänster. Tillsammans med vårt moderbolag Newton kan vi dessutom erbjuda validering av er organisations kompetenser och kunskaper samt tillhandahålla kompletterande utbildning där det behövs. På så sätt kan vi bidra till att stärka er organisation genom en optimal kombination av såväl utbildning som rekrytering. 

Utmanar det traditionella

Newton Rekrytering finns för att er organisation ska kunna fokusera fullt ut på kärnverksamheten. Vi är flexibla i våra uppdrag och tar ansvar för precis så stor del av processen som ni önskar. Oavsett uppdragets omfattning så är vi måna om att alltid erbjuda en smidig rekryteringsupplevelse för alla inblandade parter. För oss är det viktigt att bygga långsiktiga relationer med våra uppdragsgivare. Det gör vi bäst genom att hålla hög kvalitet i allt vi gör samt att se till att vi är uppdaterade om vad som händer inom branscherna. Här har vi en stor fördel genom våra samarbetspartners inom Newton Kompetensutveckling.

Oslagbara kandidatupplevelser

Att arbeta efter en tydlig rekryteringsprocess och att ha en öppen och ärlig dialog under arbetets gång är för oss en självklarhet. Vi tycker också att det är viktigt att kandidaterna får en så ärlig och positiv upplevelse som möjligt genom hela processen.