Engelska Swedish

Vi bygger hållbar kompetens

Allt vi gör inom Newton grundar sig på ett långsiktigt socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande.

För att skapa en hållbar framtid måste vi våga tänka både nytt och långsiktigt. Här kan du läsa om Newtons arbete med hållbarhet.

Hållbar framtid

Newton ska bidra till en hållbar framtid där vi minskar onödig förbrukning av såväl mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser och samtidigt optimera användningen av de resurser som vi förfogar över med CSR och FN:s globala hållbarhetsmål i åtanke. Newtons hållbarhetsarbete

8 fokusområden

Vi fokuserar på 8 av de 17 globala målen. God hälsa och välbefinnande, Jämställdhet, Hållbar energi för alla, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Minskad ojämlikhet, Hållbara städer och samhällen och Bekämpa klimatförändringarna.

Zelmerlöw & Björkman Foundation

Tillsammans med Zelmerlöw & Björkman Foundation arbetar Newton i ett partnerskap för att möjliggöra högre utbildning och yrkesskola i Kenya. Tillsammans hjälper vi fler till utbildning

Eftergymnasial utbildning

Uppstarten av Kenswed Vocational Training Center (KVTC) – Kenswed Yrkesskola innebär att Kenswed kan erbjuda fler av eleverna eftergymnasial utbildning i form av en rad praktiska utbildningar som lättare leder till jobb direkt efter examen.