Engelska Swedish

Tillsammans hjälper vi fler till utbildning

Vi arbetar i partnerskap med Zelmerlöw & Björkman Foundation för att möjliggöra högre utbildning och yrkesskola i Kenya.

Stolta samarbetspartners med Zelmerlöw & Björkman Foundation

Inom Newtonkoncernen brinner vi såklart för eftergymnasial utbildning och med detta samarbete kan koncernen bidra med mer än pengar. Uppstarten av Kenswed Vocational Education Center – Kenswed Yrkesskola vilket innebär att Kenswed kan erbjuda fler av eleverna eftergymnasial utbildning i form av en rad praktiska utbildningar som lättare leder till jobb direkt efter examen.

I projektet kommer vi bidra med kunskap, erfarenhet och kompetens i utvecklandet av den nya yrkesskolan. Spännande tycker vi!

Grundaren Måns Zelmerlöw hälsar till Newton

Tillsammans hjälper vi utsatte ungdomar från fattigdom och utanförskap till utbildning och försörjning.

Verksamhetsfilm ZBF

I denna film kan du träffa stiftelsens grundare och några ungdomar som är en del av det program vi stöttar.

Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation (ZBF) är huvudfinansiär till det fristående projektet Kenswed Academy som de driver tillsammans med den ideella förening Global Relations.

Kenswed Academy är en gymnasieskola för utsatta ungdomar i Nairobi, Kenya. Generellt är det ungdomar som bor i slummiljö och som inte har råd att betala skolavgifter. Zelmerlöw & Björkman Foundation vill stärka de utsatta ungdomarna hela vägen från utanförskap och fattigdom till arbete och försörjning. Detta sker primärt genom utbildning och entreprenörskap.

Kenswed Vocational Education Center - Kenswed Yrkesskola. Just nu pågår ett nytt projekt där Kenswed under 2020 ska bygga och starta en yrkesskola. I arbete med att bygga upp den nya yrkesskolan kommer Newton att hjälpa till med kunskap och erfarenhet genom att stötta och bidra med kompetens i utvecklandet av den nya yrkesskolan.